Followers

Tuesday, October 6, 2015

KAJIAN PERSEPSI: KEPENTINGAN PENGUASAAN BAHASA INGGERIS/ GENERAL PERCEPTION: IMPORTANCE OF ENGLISH PROFICIENCY

Captionless Image

PEMANDU is seeking the views of Malaysians on the importance of being proficient in English. Please support this study by completing a short survey. The survey takes no more than a minute to complete. The survey is anonymous. No personal data will be captured. We also seek your support in increasing our outreach. Please forward the survey link to others who may be interested to participate.

PEMANDU sedang mengkaji pandangan rakyat Malaysia terhadap kepentingan menguasai bahasa Inggeris. Pihak kami ingin memohon sokongan anda terhadap kajian ini dengan melengkapkan kaji selidik di bawah. Survei ini tidak mengambil masa lebih daripada satu minit. Kajian ini adalah anonim dan maklumat peribadi anda tidak akan direkodkan. Kami juga ingin memohon bantuan anda untuk menghebahkan kaji selidik ini bagi mendapatkan lebih responden. Sila panjangkan pautan atau 'link' kaji selidik ini kepada responden-responden lain yang ingin mengambil bahagian. 

No comments: