Followers

Sunday, December 13, 2009

Can a nonMalay/Muslim be our PM?

A facebook friend, a young Malaysian asked if a Non Malay/ Muslim can be a PM ... here's my brief answer -

"siapa saja boleh jadi pemimpin jika sekiranya beliau boleh dapat cukup/ majoriti pengikut :) . Jadi, persoalan dimana bolehkah seorang bukan Melayu/Islam boleh menjadi PM adalah bersifat akademik dan tidak sebegitu penting atau relevan.

Kebanyakan pehak politik dan bukan politik yang mendepankan perkara ini besar kemungkinan tidak begitu arif mengenai fitrah kepimpinan ataupun sengaja menggunakan topik ini untuk populariti.

Pertikaian ini adalah salah satu pembuangan masa yang kita selalu buat di Malaysia. Saya mengesyorkan supaya masa kita harus diguna pakai dengan lebih baik seperti membaca ataupun bekerja dengan lebih kuat dan efisyen. "

No comments: