Followers

Saturday, March 3, 2018

Apa yang Al-Quran katakan tentang BERKELAKUAN BAIK?Hari ini kita akan berkongsi tentang kelakuan baik sesama manusia. Ini merupakan salah satu perkara yang boleh dijadikan sebagai cermin sesama kita – melalui berkongsi maklum balas. Mereka yang Bukan Islam boleh membantu dengan mengingatkan Orang-orang Islam sekiranya kita tidak memenuhi bimbingan serta panduan dari Al-Quran.


Seperti pos-pos terdahulu, terdapat banyak ayat-ayat tentang subjek ini, jadi saya hanya akan memilih 12 ayat. Semua penekanan yang dikongsikan ini adalah untuk membantu para pembaca memfokuskan terhadap mesej-mesej tertentu.

1.    Adapun hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka (dengan kata-kata yang menghina), mereka mengucapkan “salam,” – Al-Quran 25:63

2.    Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku, “Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sungguh, setan itu (selalu) menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. – Al-Quran 17:53

3.    Tidakkah kamu memperhatikan bagai-mana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya (menjulang) ke langit, (pohon) itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi; tidak dapat tetap (tegak) sedikit pun. – Al-Quran 14:24-26

4.    Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. – Al-Quran 31:18

5.    Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan an-tara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. – Al-Quran 41:34
6.    Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. – Al-Quran 60:8

7.    Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim. – Al-Quran 49:11

8.    Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. – Al-Quran 5:8

9.    Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. – Al-Quran 2:256

(Tagut = seseorang/sesuatu yang menyekutukan Tuhan)

10.  (yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. – Al-Quran 3:134

11. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. – Al-Quran 2:280

12. Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. – Al-Quran 49:12

Jika anda berminat dan tertarik dengan tema ini, sila kongsikan lebih banyak ayat Al-Quran dengan tema yang sama.

Anda juga boleh google " Apakah yang Al-Quran katakan tentang Berkelakuan Baik?" untuk mengetahui lebih lanjut 😊

Peace, anas


Ini merupakan link kepada e-book kami; Share The Quran e-book, Koleksi Ayat-ayat Al-Quran Terpilih Dalam 5 Bahasa. 


Untuk maklumat lanjut berkenaan dengan kempen "Let's Read The Quran", sila klik link di bawah:


No comments: