Followers

Friday, March 9, 2018

Apa yang Al-Quran katakan tentang 'BERLAWAN/BERTARUNG'?


Dalam entri semalam, saya berkongsi tentang jihad. Saya juga menyatakan bahawa banyak kesilapan menyamakan jihad dengan 'berlawan/bertarung' tetapi perkataan akar untuk jihad sebenarnya 'berusaha'.

Perkataan yang tepat untuk “berlawan/bertarung” di dalam Al-Quran adalah qital dan juga ayat-ayat variasi dari ayat qital.

Hari ini kita akan lihat ke dalam konsep qital dalam Al-Quran dan bilakah kita dibenarkan bertarung. Al-Quran bukan sahaja membenarkan kita bertarung tetapi melihatnya sebagai kewajipan untuk melakukannya dalam keadaan yang betul. Walau bagaimanapun, menurut ahli sejarah, dalam 23 tahun kenabian Muhammad saw, pertarungan berlaku sebenarnya hanya 3 hari. Ini sepatutnya memberi petunjuk mengenai prinsip/kedudukan Al-Quran dan Nabi dalam bertarung - bagi mereka yang menggunakan akal mereka - baik Muslim dan bukan Muslim.

Seperti biasa, saya gemar Al-Quran berbicara sendiri.

Saya akan kongsi 10 ayat Al-Quran dalam entri ini. Segala penekanan yang dijelaskan adalah untuk membantu para pembaca fokus terhadap satu-satu mesej.

1.    Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, karena sesung-guhnya mereka dizhalimi. Dan sung-guh, Allah Mahakuasa menolong mereka itu, - Al-Quran 22:39

2.    Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. – Al-Quran 2:190

3.    Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, “Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang penduduknya zhalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu.” – Al-Quran 4:75

4.    Wahai Nabi (Muhammad)! Kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang (yang sabar) di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan seribu orang kafir, karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. – Al-Quran 8:65

5.    Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian, dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, mudah-mudahan mereka berhenti. – Al-Quran 9:12

6.    Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah (janjinya), dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul, dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka, padahal Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti, jika kamu orang-orang beriman. – Al-Quran 9:13

7.    Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zhalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zhalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. – Al-Quran 49:9

8.    Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. – Al-Quran 60:8

9.    Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zhalim. – Al-Quran 60:9

10. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri mau-pun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah; sehingga mereka membunuh atau terbunuh, (sebagai) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. – Al-Quran 9:111

Jika anda berminat dan tertarik dengan tema ini, sila kongsikan lebih banyak ayat Al-Quran dengan tema yang sama.

Anda juga boleh google untuk mengetahui lebih lanjut 😊

Peace, anas


No comments: