Followers

Tuesday, March 20, 2018

Apa yang Al-Quran katakan tentang PENGURUSAN MASA?


Saya telah berkongsi suatu pernyataan daripada al-Quran berkenaan dengan "Penciptaan Masa” pada 2 Mac yang lalu. Pada hari ini pula, marilah kita mengupaskan tentang cara untuk menggunakan masa sebaik-baiknya atau dalam erti kata lain, berkaitan dengan pengurusan masa (time management).

Al-Quran mempunyai satu surah ringkas yang menceritakan tentang topik yang ini iaitu surah 103. Surah tersebut merupakan salah satu surah kegemaran saya kerana saya percaya bahawa keringkasan dan kepadatan surah yang penuh bermakna ini dapat memudahkan kita untuk memahami dan mengingatinya. Pada pendapat saya, kesemua surah pendek yang dinyatakan di dalam al-Quran menampakkan tujuan-tujuannya yang tersendiri; dengan memfokuskan kepada kepentingan konsep-konsep teras dan memberikan panduan ringkas kepada kerohanian dan kesejahteraan moral seseorang. Disini ia boleh dilihat mengenai konsep masa.

Masa mungkin merupakan satu-satunya sumber terhad yang dimiliki oleh manusia. Topik ini juga mungkin menjadi salah satu perkara yang penting untuk dimanfaatkan. Oleh itu, saya akan berkongsi 10 buah entri. Segala penekanan yang dijelaskan adalah untuk membantu para pembaca fokus terhadap satu-satu mesej.

1.    Demi masa, sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. – Al-Quran 103:1-3

2.    Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. – Al-Quran 10:5

3.    Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya (gelap gulita), demi langit serta pembinaannya (yang menakjubkan), demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaan (ciptaan)nya, maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya, sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu), dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. – Al-Quran 91:1-10

4.    Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu; lalu dia berkata (menyesali), “Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang shalih.” – Al-Quran 63:10

5.    Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. – Al-Quran 59:18

6.    Demi fajar, demi malam yang sepuluh, demi yang genap dan yang ganjil, demi malam apabila berlalu. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) bagi orang-orang yang berakal? – Al-Quran 89:1-5

7.    Allah-lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) setelah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Mengetahui, Mahakuasa. – Al-Quran 30:54

8.    Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. – Al-Quran 3:190-191

9.    Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran Kami), kemudian Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu (dapat) mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas. – Al-Quran 17:12

10. Demi langit dan yang datang pada malam hari. Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? (yaitu) bintang yang bersinar tajam, setiap orang pasti ada penjaganya. – Al-Quran 86:1-4

Jelas sekali, masa bukanlah wang, masa bukanlah emas. Ia adalah sesuatu yang jauh lebih bermakna, sesuatu jauh lebih mendalam. Marilah kita cerminkan. Sila kongsi dan ketahui lebih lanjut mengenai pengurusan masa dalam Al-Quran.

Peace, anas

Salam, anas


No comments: